PRAGA 1DZIEŃ

PRAGA –  1 DZIEŃ

pragaWyjazd w godzinach wczesno-porannych /około godz.5.00/ Po przyjeździe do Pragi zwiedzanie Placu Św. Wacława, bramy prochowej, Zamku Praskiego , Katedry św. Wita , Pałacu Królewskiego , ulicy Złotej , Mostu Karola , starego miasta. Wyjazd do kraju w godzinach popołudniowych. W czasie drogi powrotnej zatrzymamy się na krótkie zakupy i obiad /we własnym zakresie/.

Organizator zapewnia :  

1. zwiedzanie z pilotem – przewodnikiem według załączonego programu

2. przejazd autokarem produkcji zachodniej

    ubezpieczenie uczestników : NW+KL+bagaż

    ubezpieczenie B.P.AKM

Uwaga !! Cena nie obejmuje płatnych wstępów do zwiedzanych obiektów i ubezpieczenia bagażu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania , a także w przypadku okoliczności losowych rezygnacji z wybranych punktów programu. Na wydatki programowe uczestnicy powinni przygotować około 20 €. Zwiedzanie wszystkich nie jest obowiązkowe.

Cena : 130 zł dla 40 osób

          170 zł dla 30 osób  

Biuro Podróży Akm

Stanisław i Maciej Kasprzak Sp.J.
Plac Św. Sebastiana 28-30/1, Opole

NEWSLETTER